Alarmering-Zorg

Alarmering

Alarmering

Het gaat om persoonsalarmering, in noodgeval kunt u dan met directe hulp

verbinding maken of met een meldkamer. U kunt bellen met Tom in de buurt centrum 0172-727817 of email: personenalarmering@tomindebuurt.nl.

088 - 900 45 67 

Een initiatief van Tom in de buurt & Partners