Alarmering

Alarmering

Alarmering

Het gaat om persoonsalarmering, in noodgeval kunt u dan met directe hulp verbinding maken of met een meldkamer. U kunt hiervoor bellen met Tom in de buurt centrum 0172-727817 of email: personenalarmering@tomindebuurt.nl.