Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Heeft u hulp nodig bij het huishouden, dan kunt u een aanvraag doen bij het serviceplein, tel: 140172 of per email aanmelden:

wmo-voorzieningen@alphenaandenrijn.nl (let op: geboortedatum is noodzakelijk).

088 - 900 45 67 

Een initiatief van Tom in de buurt & Partners