Hulpmiddelen-Wonen

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen / voorzieningen

Voor aanvragen van hulpmiddelen, zoals rolstoel, scootmobiel, parkeer-kaart en woningaanpassing kunt u bellen naar het serviceplein van de gemeente: tel 140172 of email sturen naar:

wmo-voorzieningen@alphenaandenrijn.nl (let op geboortedatum ook melden).


Voor persoonsalarmering kunt u bellen met Tom in de buurt centrum:

0172-727817 of email: personenalarmering@tomindebuurt.nl

088 - 900 45 67 

Een initiatief van Tom in de buurt & Partners