Info over ouderen in Rijnwoude

Info over ouderen in Rijnwoude

Rijnwoude kent verhoudingsgewijs veel 65 plussers !

De POR is er vooral om (oudere) inwoners van Rijnwoude, “Prettig Oud” te laten worden.

In Rijnwoude hebben we n.l. best wel heel veel ouderen, vooral in Koudekerk a/d Rijn. De cijfers:

In 2019 woonden ongeveer 4.092 65-plussers in Rijnwoude (van de 19.020 inwoners is dit 21,5%). 

Over de kernen verdeeld:


  • Benthuizen:                   18,25%,  3.555 inwoners,  dus    649   65-plussers.
  • Hazerswoude-Dorp:      21,52%,  5.925 inwoners,  dus  1.275  65-plussers.
  • Hazerswoude-Rijndijk:  19,17%,  5.435 inwoners,  dus  1.042  65-plussers.
  • Koudekerk a/d Rijn:       27,44%,  4.105 inwoners,  dus 1.126   65-plussers.